Utredningar för bästa energival, ekonomiska konsekvenser vid byte av energislag, om installation av till och frånluft är lönsam.

Beräkning som lämnas till byggnadsnämnden vid t ex nybyggnad. Vi tar fram bygghandlingar för ventilation, värme och VA. Vårt främsta verktyg vid ritarbete är Magic-Cad, som ger ett resultat helt i 3D.

Vi kontrollerar att anläggningarna fungerar som de ska, att de uppfyller ställda krav mot gällande byggregler och att relevanta handlingar finns. Vi har riksbehörighet för Obligatorisk Ventilations Kontroll.