Ventilationsprojektering Scandic Hotell i Karlskrona.

Ventilationsprojektering ridanläggning Påtorp i Ronneby.

Upphandling och kontroll av solcellsanläggningar i bl a Arena Rosenholm i Karlskrona, Stadshuset i Ronneby, Sörbyverket i Ronneby med solföljare.

Upphandling och kontroll av solfångare på Marieberg i Karlskrona. Sjövärme till Ringöhemmet, Karlskrona. Bergvärme till Mölleberg äldreboende i Karlskrona.